Polityka cookies

Polityka cookies
2014-09-17

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach

Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez TMP Michał Wasilewski przy ul.

Radzymińska 40/35 w Białymstoku.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza TMP Michał Wasilewski z siedzibą w Białymstoku (15-

863),  przy ul. Radzymińska 40/35, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej

przez Prezydenta miasta Białegostoku, NIP: 9661897658, Regon: 200767050, która

świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji

w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik

korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane

ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem

Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów

Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi

serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.tomypolacy.pl oraz

www.surgepolonia.com.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i

przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym

zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia

Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu

Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas

przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

o Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają

o Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają

tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są

wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych

nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki

lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia

Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

Urządzenia Użytkownika.

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do

swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

Serwisu;

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację

i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego

indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i

personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego

języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu

rekomendacji treści;

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w

serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki

której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie

wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w

szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez

Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron

internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe

parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w

szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na

strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w

szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika

z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w

jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych

Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam

usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem

narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w

USA]

i) PrestaShop [administrator cookies: PrestaShop S.A. z siedzibą we

Francji]

b. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za

pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w

USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w

USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

przez Cookies

a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia

dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i

uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może

dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z

dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

c. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach

Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez TMP Michał Wasilewski przy ul.

Radzymińska 40/35 w Białymstoku.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza TMP Michał Wasilewski z siedzibą w Białymstoku (15-

863),  przy ul. Radzymińska 40/35, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej

przez Prezydenta miasta Białegostoku, NIP: 9661897658, Regon: 200767050, która

świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji

w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik

korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane

ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem

Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów

Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi

serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.tomypolacy.pl oraz

www.surgepolonia.com.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i

przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym

zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia

Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu

Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas

przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

o Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają

o Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają

tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są

wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych

nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki

lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia

Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

Urządzenia Użytkownika.

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do

swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

Serwisu;

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację

i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego

indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i

personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego

języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu

rekomendacji treści;

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w

serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki

której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie

wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w

szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez

Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron

internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe

parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w

szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na

strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w

szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika

z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w

jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych

Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam

usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem

narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w

USA]

i) PrestaShop [administrator cookies: PrestaShop S.A. z siedzibą we

Francji]

b. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za

pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w

USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w

USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

przez Cookies

a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia

dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i

uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może

dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z

dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

c. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.